WYSŁCHANIA PUBLCZNE

Jedną z form bezpośredniego wpływu na podejmowane kierunki działań społecznych w Gminie jest udział w Wysłuchaniach Publicznych. W ramach tych spotkań można przedstawiać  wnioski, rekomendacje, publicznie sygnalizować  kwestie i zgłaszać inicjatywy ważne dla danej grupy mieszkańców, społeczności, wsi  itp.  Zapraszamy do udziału w Wysłuchaniach organizowanych przez Gminę. 

 

 

      Regulamin Wysłuchań Publicznych 

      Formularz udziału w Wysłuchaniu 

      Formularz zgłaszania opinii podczas wysłuchania