SPOTKANIA W SOŁECTWACH

Aby uzyskać opinie bezpośrednio  do mieszkańców w poszczególnych sołectwach organizowane będą otwarte spotkania, dotyczące problemów społecznych i grup, którym trzeba pomóc w danej miejscowości. Spotkania mają charakter otwarty – zapraszamy do udziału w nich wszystkich mieszkańców, którzy chcą zaproponować jakieś konkretne działania w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych na terenie ich sołectw.