BADANIA ANKIETOWE

Od marca do kwietnia 2014 r. na terenie Gminy Baranów Sandomierski realizowane będą badania ankietowe, których celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat lokalnych problemów społecznych. Raport z badań będzie ważną częścią diagnozy potrzebnej do opracowania GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. Państwa zdanie jest dla nas ważne, dlatego prosimy o wyplenienie ankiety dostępnej w UMiG, u sołtysów, w MGOPS i szkołach. Jeżeli mają Państwo mniej czasu prosimy o wypełnienie  online skróconej wersji ankiety. 

 

 

ANKIETA