ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

 

          W związku z udziałem  Gminy Baranów Sandomierski w realizacji projektu pt. „Konsultacje społeczne w Gminie Baranów Sandomierski” w imieniu Pana Burmistrza oraz Fundacji Fundusz Lokalny SMK (realizator projektu)  zapraszamy

przedstawicieli lokalnych organizacji, klubów sportowych, grup mieszkańców (w tym osoby  zagrożone wykluczeniem) oraz poszczególnych sołectw i społeczności lokalnych

do udziału w II  spotkaniu roboczym

dotyczącym opracowania ważnego dla rozwoju naszej Gminy dokumentu – „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 -2020”.

 

Celem drugiego spotkania jest:

1/ podsumowanie wyników pracy Zespołów na spotkaniu w dniu 24 kwietnia br.

Wyniki dotychczasowych prac zespołów są dostępne na stronie Platformy Konsultacji http://baranow.home.pl/www/konsultacjebs

2/ uzupełnienie listy działań o nowe propozycje, których nie zgłoszono podczas ostatniego spotkania

 

Przypominamy, że działania dotyczą 4 dziedzin  życia społecznego Gminy:

- Zespół ds. wsparcia rodzin w trudniej sytuacji życiowej

- Zespół ds. ograniczania bezrobocia w Gminie

- Zespół ds. wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem

- Zespół ds. wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży

 

 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 maja  2014 r. o godz. 16.30 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim.